Protección Derechos Humanos en Colombia. Taula per Colombia.

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Fecha: 2018
Clientes: Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia
Equipo: Lorena Cabrerizo Sanz, Rogelio Pla.
Determinar els resultats i l’impacte del treball de la Taula dels darrers 5 anys i de la seva
contribució en la promoció i la protecció dels Drets Humans a Colòmbia, i del seu suport
als acords i les negociacions de pau.
Determinar la qualitat dels espais d’articulació i coordinació d’actors a Catalunya de la
Taula en termes de pertinència, eficiència i participació.